Pri návrhu zonácie Tatranského národného parku bol porušený zákon