Stanovy Lesoochranárskeho zoskupenia VLK schválené dňa 29. 5. 2001 Ministerstvom vnútra SR