2009 - PREDAJ MESTSKÝCH LESOV PRI SÍDLISKU ŤAHANOVCE