Ťažba v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina poškodila biotopy