Najlepšia Lesoochranárska škola 2015 si vychutná atmosféru Modrých hôr