Pri vyšetrovaní ťažby v Tichej a Kôprovej doline bola porušená Ústava Slovenskej republiky

Podľa Ústavného súdu SR bola nepreskúmaním sťažnosti Lesoochranárskeho zoskupenia VLK proti rozhodnutiu o odmietnutí trestného oznámenia VLKa kvôli ťažbe v Národnej prírodnej rezervácii Tichá a Kôprová dolina, porušená Ústava Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa na neverejnom zasadnutí nálezom rozhodol, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v Bratislave postupovala pri riešení trestného oznámenia Lesoochranárskeho zoskupenia (LZ) VLK, ktoré sa týkalo ťažby v Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Tichá a Kôprová dolina, v rozpore so zákonom.

VLK podal v apríli 2007 trestné oznámenie, podľa ktorého dochádza ťažbou v NPR Tichá a Kôprová dolina k trestnému činu poškodzovania životného prostredia. Obvodné oddelenie Policajného zboru Tatry toto trestné oznámenie odmietlo a rovnako odmietla následnú sťažnosť Okresná prokuratúra v Poprade. Tento postup Okresnej prokuratúry schválila Krajská prokuratúra v Prešove a nakoniec aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Ústavný súd rozhodol, že Generálna prokuratúra postupovala v rozpore so zákonom a bolo tak porušené ústavné právo sťažovateľa podľa článku 46. ods. 1. Ústavy Slovenskej republiky, a to domáhať sa zákonom stanoveným postupom svojho práva pred orgánmi Slovenskej republiky.

Ústavný súd vo svojom rozhodnutí zakázal Generálnej prokuratúre porušovať práva LZ VLK a prikázal sa opätovne zaoberať podnetom VLKa a vyjadriť sa k postupu nižších prokuratúr.

Ďalšie informácie:

Ing. Juraj Lukáč, náčelník
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Telefón: 0903 77 29 56, e-mail: juro@wolf.sk

Jozef Skybjak, hovorca Ústavného súdu SR
Telefón: 055/7207295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: skybjak@concourt.sk