Petícia za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny - petícia za "NIČ" (ukončená)