Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Premietanie a diskusia v Prievidzi

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Erika Baláža zo série Tajomné Karpaty NESMRTEĽNÝ LES a diskusiu s náčelníkom lesoochranárskeho zoskupenia VLK JURAJOM LUKÁČOM a jeho kolegyňou KATARÍNOU GRICHOVOU z kmeňa Čergov.

* Upresnenie programu: film začína od 17:00, diskusia od 18:00.

Vstupné: dobrovoľné ... odporúčané vstupné: 4 € / 2 € (študenti, ZŤP, deti) - celý výťažok ide na podporu aktivít lesoochranárskeho združenia VLK

NESMRTEĽNÝ LES
Erik Baláž / Slovensko / 2017 / 52 min.
Za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac, ako si dokážeme predstaviť. Vysušili sme mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili veľké zvieratá. A predsa existuje jedno miesto, ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné borovice limby a ich večným sprievodcom medveď. Život medveďov je tu tesne spojený so životom stromov a celého pralesa. Ten im poskytuje útočisko pred človekom a všetko, čo k životu potrebujú. V polome nájdu lesné plody a hmyz, v strmom žľabe ulovia jeleňa a za limbovými orieškami sa šplhajú do korún majestátnych stromov. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka.

VÍZIA LESOOCHRANÁRSKEHO ZOSKUPENIA VLK
Rozhodujúcou časťou prírody, prirodzene pokrývajúcou väčšinu Slovenska je les. Les je súčasne aj najviac ohrozeným, pretože obsahuje ekonomicky využiteľnú zložku - stromy. Les je pritom potrebné chápať ako ekosystém zložený nielen zo stromov, ale zo súborov desiatok tisíc organizmov s biliónmi rôznych jedincov. Takýto les v čase rastu je „sústredený“ na budovanie svojho „tela“. Až po skončení tohto procesu sa stáva aktívnym účastníkom regulácie životného prostredia. Výrub stromov v rubnej dobe by sa dal teda prirovnať k udržiavaniu chorého človeka v stave neustáleho „liečenia“, bez šance vyzdravieť. Jadrom našej vízie ochrany prírody je vyhnutie sa tomuto stavu aspoň na časti územia. Istú časť lesov je preto potrebné ponechať bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Ak teda uznáme rozhodujúcu úlohu lesa pri riadení parametrov nášho životného prostredia, vyplynie nám z toho niekoľko základných kritérií pri budovaní modernej ochrany prírody na Slovensku.

Organizátori: BERKAT a ArtPoint

Ďakujeme za podporu firme ISSO a Kultúrnemu a spoločenskému stredisku (KaSS) Prievidza!

https://www.facebook.com/events/175555426540221/