Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
166 610,60 EUR
438 977,40 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Biomasaker Tour

Ponúkame vám ďalšiu možnosť zapojiť sa do kampane BIOMASAKER - celý tento týždeň môžete v niektorých slovenských mestách opäť vidieť aktivistov zbierajúcich podpisy pod petíciu ku kampani.
Príďte podpísať, vziať si hárok pre svojich známych alebo doneste vyplnené petičné hárky!
Porozprávajte sa priamo na stánku s autorom analýzy k problému biomasa Petrom Sabom, s náčelníkom VLK Východné Karpaty Viliamom Bartušom a s náčelníkom VLK-a Jurajom Lukáčom.
Zdieľajte na sociálnych sieťach alebo sa rovno fyzicky pripojte k zbieraniu podpisov na infostánku k dobrovoľníkom.
Ďakujeme za vašu pomoc.


pondelok 23. 6. - Zvolen
utorok 24. 6. - Bratislava (Poštová ulica)
streda 25. 6. - Topoľčany a Bardejov
štvrtok 26. 6. - Košice (Hlavná pred vedeckou knižnicou)
piatok 27. 6. - Prešov (Hlavná pred Ľudovou bankou)

Miesta, kde môžete podpísať petíciu ku kampani BIOMASAKER

BIOMASAKER "hot spots"


Vytvorili sme pre vás zoznam miest, kde môžete podpísať petíciu ku kampani BIOMASAKER.
Zoznam sa s vašou pomocou neustále aktualizuje a pridávajú sa ďalšie miesta.


Kampaň môžete stále podporiť tým, že si petičný hárok stiahnete, vytlačíte a po podpísaní šírite v svojom okolí. Hárok je do 11. júla potrebné zaslať na adresu Juraj Lukáč, 067 34, Osadné č. 65. Kampaň podporujete aj zdieľaním na sociálnych sieťach.
Ďakujeme!


Kampaň BIOMASAKER má prvých 10 000 podpisov

Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Lesoochranárske zoskupenie VLK usporiada ako súčasť svojej kampane BIOMASAKER dňa 30. apríla informačný stánok v meste Sabinov.

Cieľom kampane BIOMASAKER je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov. Súčasťou kampane je zber podpisov pod petíciu vyzývajúcu na zmenu príslušnej legislatívy. Cieľ VLKa je v kampani nazberať viac ako 100 000 podpisov. Tento týždeň sme prekročili hranicu prvých 10 000 podpisov.

Ako hostia tohto informačného stánku sa v Sabinove zúčastnia Karl Friedrich Sinner, bývalý riaditeľ Národného parku Bavorský les (Nemecko) a Ján Lazorík, 94 ročný svojrázny národopisec Šariša. Karl Friedrich Sinner je zároveň krstný otec prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia, ktorá sa nachádza v neďalekom Čergovskom pohorí, a ktorá slávi tento rok desať rokov od svojho vzniku.
VLK dúfa, že výsledkom tejto kampane bude iniciatíva ministerstiev alebo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá zmení súčasne platnú legislatívu v prospech slovenskej prírody.

Stánok VLK otvorí o 10.00 na Námestí slobody v Sabinove Karl Friedrich Sinner, ktorý bude novinárom k dispozícii do 10.30. Pán Ján Lazorík príde na stánok o 14.00.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK
Kontakt:
Juraj Lukáč: 0903 77 29 56, email: juro@osadne.sk
Peter Sabo: 0915 13 35 63, email: peto@wolf.sk

príloha: ts biomasaker_sabinov.pdf [327.34 KB]

BIOMASAKER - Petícia za zrušenie dotácií na spaľovanie dreva

Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík

Spúšťame petíciu ku kampani BIOMASAKERPetícia za zrušenie dotácií na spaľovanie dreva
Tento mesiac ju môžete podpísať na našich infostánkoch vo viac ako 15-tich mestách na Slovensku alebo si môžete podpisový hárok stiahnuť, vytlačiť a pomôcť so zberom podpisov sami v svojom okolí. Petícia stále pokračuje!

Ďakujeme!

príloha: Biomasaker_peticia.pdf [41.1 KB]
príloha: Analyza biomasa.pdf [775.24 KB]

BIOMASAKER

Miesto vydania, zdroj: 
Tulčík
Lesoochranárske zoskupenie VLK začalo 1. apríla 2014 pri najväčšej jedli na Čergove kampaň BIOMASAKER. Cieľom
kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov.

Obsahom kampane BIOMASAKER bude:

 1. Petícia za zrušenie štátnych dotácií na drevo spaľované v biomasových zariadeniach, adresovaná ministerstvu hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia. Podpisy budú zberať aktivisti VLKa na svojich informačných stánkoch v pätnástich mestách Slovenska od pondelka, 7. apríla 2014.
 2. Dôkladný monitoring národných parkov, chránených vtáčích území a vzácnych biotopov, zameraný na ťažbu dreva určeného na spaľovanie v biomasových zariadeniach. V tejto súvislosti podal VLK trestné
  oznámenia kvôli ťažbe brehových porastov pri obci Palín, ťažbe v Národnom parku Poloniny, a pripravuje ďalšie trestné oznámenia predovšetkým na území východného Slovenska.
 3. VLK sa začína zapojovať do všetkých správnych konaní týkajúcich sa väčších výrubov na lesných a nelesných plochách na území celého Slovenska, s cieľom tieto výruby zastaviť. Najväčším takýmto konaním zatiaľ je výrub 27 tisíc drevín a cca 90 tisíc m2 krov v údolí rieky Slatina.
 4. Od 7. apríla 2014 začína VLK informovanie verejnosti o tomto probléme na svojich informačných stánkoch v pätnástich mestách na území celého Slovenska.Aký je nekoncepčný postoj slovenských štátnych orgánov k problému spaľovania biomasy na energetické účely naznačuje situácia na východnom Slovensku, kde celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo všetkých zdrojov (lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, biele plochy, ostatná drevinová vegetácia mimo lesa, komunálna zeleň) je v Prešovskom a Košickom kraji spolu 530 000 ton. Súčasná ročná spotreba dendromasy v Prešovskom a Košickom kraji je približne 975 000 ton. Ročný deficit dendromasy vhodnej na energetické využitie je teda 400 000 ton. Zdroje, ktorými sa tento deficit kompenzuje sú:
 • využívanie dreva zaradeného do vyšších tried kvality na energetické účely,
 • znižovanie rubnej doby,
 • prekračovanie etátu v lesných porastoch
 • nelegálna ťažba dendromasy v lesoch a mimo lesa,
 • prekračovanie ročnej kapacity porastov na nelesných plochách – biele plochy, vetrolamy, brehové
  porasty,
 • výruby okolo lesných ciest,
 • dovoz zo zahraničia – Ukrajina, Poľsko, Maďarsko.


VLK dúfa, že výsledkom tejto kampane bude iniciatíva ministerstiev alebo poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorá zmení súčasne platnú legislatívu v prospech slovenskej prírody.


Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

Kontakt:
Juraj Lukáč: 0903 77 29 56, email: juro@osadne.sk
Peter Sabo: 0915 13 35 63, email: peto@wolf.sk

príloha: STOP rúbaniu prirodzených lesov.JPG [722.51 KB]
príloha: lesy_štiepka_3.gif [8.98 KB]
príloha: ts biomasaker.pdf [145.78 KB]
príloha: Biomasaker_peticia.pdf [41.1 KB]
príloha: Analyza biomasa.pdf [775.24 KB]