Odstrely vlkov v sezóne 2011/2012

V poľovnej sezóne 2011/2012 bolo usmrtených 135 vlkov.

Dňa 5.12.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva SR zastavuje lov vlka ku dňu 12.12.2011 z dôvodu naplnenia kvóty lovu.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo kvótu lovu v sezóne 2011/2012 na 120 vlkov (pdf, 3 MB).

Návrhy kvót lovu jednotlivých KLÚ pre sezónu 2011-2012:

KLÚ B. Bystrica
(pdf, 402 kB)
KLÚ Bratislava
(pdf, 60 kB)
KLÚ Košice
(pdf, 99 kB)
KLÚ Nitra
(pdf, 142 kB)
KLÚ Prešov
(pdf, 411 kB)
KLÚ Trenčín
(pdf, 203 kB)
KLÚ Trnava
(pdf, 43 kB)
KLÚ Žilina
(pdf, 168 kB)

Súhrný rozpis ulovených vlkov v sezóne 2011-2012 podľa jednotlivých OLÚ.

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet
Banska Bystrica 6
Bardejov 10
Bratislava 0
Brezno 8 (+1ks autonehoda)
Čadca 0
Dolný Kubín 14
Dunajská Streda 0
Gelnica 5
Humenné 6
Kežmarok 16
Košice 4
Kysucké Nové Mesto 0
Levice 0
Liptovslý Mikuláš 13
Lučenec 2
Malacky 0
Martin 3
Michalovce 1
Nitra 0
Nové Mesto nad Váhom 0
Nové Zámky 0
Poprad 7
Považská Bystrica 0
Prešov 6
Prievidza 2
Revúca 5
Rimavská Sobota 2
Rožňava 7
Ružomberok 3
Senica 0
Snina 4
Spišská Nová Ves 4
Stropkov 1
Trenčín 0
Trnava 0
Veľký Krtíš 0
Vranov nad Topľou 1
Zvolen 4
Žarnovica 0
Žilina 0
spolu 134