Odstrely vlkov v sezóne 2010/2011

V poľovnej sezóne 2010/2011 bolo usmrtených 159 vlkov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo kvótu lovu v sezóne 2010/2011 na 150 vlkov (pdf, 148 kB).

Návrhy KLÚ pre sezónu 2010-2011:

KLÚ B. Bystrica
(pdf, 44 kB)
KLÚ Bratislava
(pdf, 17 kB)
KLÚ Košice
(pdf, 23 kB)
KLÚ Nitra
(pdf, 33 kB)
KLÚ Prešov
(pdf, 70 kB)
KLÚ Trnava
(pdf, 10 kB)
KLÚ Žilina
(pdf, 33 kB)

Podrobný rozpis ulovených vlkov v sezóne 2010-2011 (xls, 49 kB)

Súhrný rozpis ulovených vlkov v sezóne 2010-2011 podľa jednotlivých OLÚ.

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet
Banska Bystrica 8
Bardejov 14
Bratislava 0
Brezno 11
Čadca 0
Dolný Kubín 14
Dunajská Streda 0
Gelnica 3
Humenné 10
Kežmarok 10
Košice 3
Kysucké Nové Mesto 0
Levice 0
Liptovslý Mikuláš 12
Lučenec 1
Malacky 0
Martin 4
Michalovce 2
Nitra 0
Nové Mesto nad Váhom 0
Nové Zámky 0
Poprad 13
Považská Bystrica 0
Prešov 3
Prievidza 0
Revúca 3
Rimavská Sobota 1
Rožňava 9
Ružomberok 1
Senica 0
Snina 3
Spišská Nová Ves 1
Stropkov 14
Trenčín 0
Trnava 0
Veľký Krtíš 0
Vranov nad Topľou 0
Zvolen 11
Žarnovica 4
Žilina 0
VLM 4
spolu 158