Odstrely vlkov v sezóne 2008/2009

Obvodný lesný úrad (OLÚ) počet zastrelených vlkov
Banská Bystrica 0
Bardejov 8
Brezno 7
Čadca 0
Dolný Kubín 24
Gelnica 3
Humenné 12
Kežmarok 8
Košice 0
Kysúcke Nové Mesto 0
Liptovský Mikuláš 7
Lučenec 0
Martin 1
Michalovce 2
Poprad 6
Prešov 12
Prievidza 3
Revúca 5
Rimavská Sobota 1
Rožňava 8
Ružomberok 4
Snina 6
Spišská Nová Ves 1
Stropkov 7
Veľký Krtíš 0
Vranov nad Topľou 1
Zvolen 0
Žarnovica 1
Žilina 0
spolu 127