Prihlásenie

Tématické príspevky

Zoznam rôznych príspevkov, radené zostupne podľa dátumu vydania:

Pozor! Meníme menu.

Od 1. januára 2009 prechádza aj Vlčia banka na euro menu. Príspevky sú od nového roku nasledovné:

Strom: 50 EUR
Členské: podporujúci člen - 10 EUR, člen, podporovateľ vydavateľstva ABIES - 20 EUR
77-korunáčka (77 lesných korún): podľa aktuálneho kurzu

Aktuálne ceny kníh nájdete na stránke www.abies.sk, kde si ich môžete hneď i objednať v našom online obchode.

Ohrozené turistické chodníky v NAPANTe

Súpis turistických značených chodníkov /TZCH/ v Nízkych Tatrách ohrozených postrekmi insekticídmi /tučným písmom sú zvýraznené trasy ohrozené aj leteckým postrekom/:


Oblasti NAPANT-u ohrozené nebezpečnými postrekmi. Mapu v plnom rozlíšení nájdete na konci príspevku.

Pesticídy v národnom parku Nízke Tatry

Na území národného patku Nízke Tatry začali Lesy SR, š.p. bojovať s lykožrútom pomocou postrekov nebezpečnými pesticídmi. LZ VLK upozornil, že tak konajú bez povolenia a zároveň ohrozujú všetky druhy živočíchov, rastlín i zdravie ľudí.

Ťažba v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina poškodila biotopy

Lesoochranárske zoskupenie (LZ)VLK má k dispozícii expertný posudok o stave vyťaženej plochy v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina, ktorý tvrdí, že ťažbou došlo k poškodeniu biotopov Horské jelšové lužné lesy a Smrekové lesy čučoriedkové. Súčasne ťažba poškodila biotopy desiatok chránených druhov, z ktorých boli mnohé pri ťažbe usmrtené.

Stromy a ľudia

Nadácia Zelená nádej a VLK vás srdečne pozývajú na výstavu fínskych fotografiek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen Stromy a ľudia. Na Slovensku a v ČR si ju môžete pozrieť v týchto termínoch:
4. - 28. marca 2008 Krajské múzeum v Prešove
3. apríla - 1. júna 2008 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
2. júla - 10. augusta 2008 Dům umění Opava
15. augusta - 30. septembra 2008 Kostel sv. Bartoloměje, Galerie 4, Cheb
Viac sa o jedinečnej výstave dozviete na www.gpf.sk.