Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
147 576,21 EUR
399 948,15 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Ako pomôcť

Môžete nás podporiť nasledovnými spôsobmi:

Podporte nás finančne

Lesoochranárske zoskupenie VLK bráni prirodzené lesy v stredoeurópskom regióne už tridsať rokov. Kupujeme ohrozené prirodzené lesy a vytvárame v nich súkromné bezzásahové rezervácie, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamymi akciami priamo v teréne zastavujeme ťažby zbytkov najkrajších slovenských lesov, vydávame knihy, letáky, usporadúvame medzinárodné konferencie, prednášky a pre aktivistov výukové terénne pobyty v lesoch.

Vaše percentá z daní pomáhajú...

LZ VLK je aj v roku 2017 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2017 nám môžete poukázať časť vašej dane.

77-korunáčka

Trvalým príkazom banke, ktorá vedie váš účet, môžete pravidelnou mesačnou platbou prispievať na činnosť VLKa. Hodnota symbolickej bankovky, ktorú od nás dostanete, a zároveň minimálna suma mesačnej platby je 77 lesných korún (LK). Výška vašej platby sa od 1.1.2009 prepočítava podľa kurzu Vlčej banky (VB). Kurz sa bude meniť po nepravidelných zasadnutiach rady VB, v ktorej zasadajú srnec Drgonec, sojka Adelka a baktéria Júlia a bude vyvesený na našej www alebo vám ho oznámime prostredníctvom našich kontaktov. Aktuálny kurz je: 77 LK = 2,77 €. Bankovky podľa grafického návrhu Ľubky Dzúrikovej vydáva Vlčia banka.

Venuj svoj les

V roku 1998 sme od človeka, ktorý nechcel, aby sa jeho les v Strážovských vrchoch premenil na peniaze, dostali vzácny dar. V tomto krásnom bukovom lese sme v roku 2004 vyhlásili Prírodnú rezerváciu Rysia a už vyše 14 rokov v nej nerušene rozhoduje iba príroda.

Člen - podporovateľ

Členom podporovateľom sa stáva záujemca, ktorý dovŕšil 15 rokov, chce podporovať činnosť VLKa a platí členské. Ak ste sa rozhodli stať členom, je potrebné vyplniť členskú kartu a doručiť nám členský príspevok. Členskú kartu vám môžeme poslať alebo ju môžete vyplniť aj online prostredníctvom tohoto formulára.

Riadny člen

Riadnym členom sa môže stať člen VLKa starší ako 18 rokov, ktorý je podporujúcim členom najmenej rok, riadne platí členské príspevky, je prijatý do existujúceho kmeňa a schválený Radou starších.