Zimy v minulosti a dnes - Mení sa charakter zimy, alebo sa nám to iba zdá?