Prípady konfliktov - divožijúce zvieratá - rok 1997