Demonštrácia za prírodu a proti policajnému teroru na Šumave