Pri vyšetrovaní ťažby v Tichej a Kôprovej doline bola porušená Ústava Slovenskej republiky