Zimný prednáškový cyklus: Dziva prírodoveda IV. - Po stopách juhomoravského glaciálneho refúgia