Po zákone o BIOMASAKRI sme vyhrali aj vyhlášku, ktorá uvádza zákon do praxe.