ZMENA: Štvrtok s VLKom: prednáška paleobiológa Petra Vršanského