Štvrtok s VLKom: prednáška historičky Maríny Závackej